SENEL CAMPOS Anonas

250 gram coffee beans from Costa Rica. Chocolat, dried fruit, red apple, soft mouthfeel

Roasted in Gothenburg. We send up to two weeks rested coffee when available and roast on order when needed. We ship within a week from ordering. Free shipping Sweden on orders over 300kr.

COUNTRY Costa Rica  REGION Brunca  ALTITUDE 1400-1700 masl VARIETY Red Catuaí  PROCESS Våtförädlat/Washed  PRODUCER Senel and Allan Campos 

Senel Campos and his son Allan work and live on their farm La Toboba. For four years, they have turned from being dependent on a coop to become an independent mill will full controll of their harvest and post-harvest process. I can clearly see the development and taste the improvement over the years I have worked with Senel and Allan. To live on the farm like don Senel does gives him a close relationship to the earth, the animals and the nature that is so important to make a coffee of high quality. This lot is a washed Catuai that don Senel call 'Anonas'.

Senel Campos arbetar på sin gård tillsammans med sin son Allan. De senaste fyra åren har de jobbat aktivt med att utveckla gården från att vara helt beroende av ett kooperativ till att själva kunna styra hur de ska skörda och processa sitt kaffe. Det här är tredje året jag köper deras kaffe och jag ser tydligt utvecklingen, och förbättringen. Att bo på gården som Senel gör ger en närhet och förståelse för den jord, djur och natur som krävs för att uppnå en hög kvalitet på kaffet. Detta parti är en våtförädlad Catuai som Senel kallar 'Anonas'.


To the top ↑