DENBI UDDO

250g/1kg roasted coffee beans from Ethiopia. Soft mouthfeel, floral, sweet citrus, bergamot.

Roasted in Gothenburg. We send up to two weeks rested coffee when available and roast on order when needed. We ship within a week from ordering. Free shipping Sweden on orders over 300kr.

COUNTRY Ethiopia  REGION Denbi Uddo, Shakiso, Guji   ALTUTUDE 1800-1950 masl  VARIETY Heirloom  PROCESS Washed / Våtförädlat  PRODUCER Faysel Abdosh

This coffee comes from a family owned washing station in Shakiso, that we have worked with the last four seasons. Denbi Uddo is the closes village to the station and most of the workers and farmers live here. 850 farmers grow their coffee on 1800-1950 meters in the green, lush area and deliver their cherries to the washing station. Manager Faysel Ahdosh oversees the work, of pulping and fermentation. Due to the altitude fermentation time can go up to 36 hours before coffee is dried on African beds for 10-12 days.

Detta kaffe kommer från en familjeägd process-station i Shakiso som vi har jobbat med de senaste fyra åren. Denbi Uddo är namnet på närmsta byn där de flesta av arbetarna och bönderna bor. Ungefär 850 bönder odlar sitt kaffe på 1800-1950 meters höjd i på gröna kullar, och levererar sina bär till stationen. Där tar manager Faysel Ahdosh över arbetet med att sortera, skala och fermentera bären. På den höga höjden är temperaturen låg och det gör att fermenteringen kan ta upp mot 36 timmer, innan kaffet torkas på upphöjda bäddar i 10-12 dagar.


To the top ↑