WILFA AROMA + 1KG RÄVENS RESTER

1kg Rävens Rester included!

Wilfa Svart Aroma is a development of the "Nymalt" grinder to become an even more consistent grinder.

Its solid burrs provide quick and even grinding. Stainless steel guarantees durability while the sound volume of the grinder is low.

It is super simple - with five suggested adjustment options, you can easily grind coffee for a French press, coffee pot, aeropress or a dripper. Grinding can be adjusted continuously, and additional scale facilitates adjustment.


1kg Rävens Rester på köpet!

Wilfa Svart är en vidareutveckling av Wilfas kvarn "Nymalt" och är till för att ge hemmabryggare ännu bättre förutsättningar till en god kopp kaffe.

Med ordentliga malskivor får du en jämn kvalitet snabbt. Rostfritt stål gör att kvarnen kan hålla många år och mala mängder med kaffe samtidigt som ljudvolymen på kvarnen är låg.

Den är extremt enkel att jobba med och har fem föreslagna malningsinställningar från franskpress och neråt. Malningsgraden kan justeras kontinuerligt enligt en flerstegsskala.
Related Items

To the top ↑