DONA LINA

250 gram coffee beans from Costa Rica. Peach, mango, caramel,
chocolate, soft mouthfeel. Roasted in Gothenburg the same week as shipment.

COUNTRY Costa Rica  REGION Aserrí, Tarrazu  ALTITUDE 1650 masl VARIETY Caturra & Catuaí  PROCESS Honey  PRODUCER Adelina Fallas

Finca Doña Lina is small, only one hectare. Run by Adelina Fallas, a fourth-generation coffee producer and named after her grandmother. Her family has been able to lead good lives thanks to coffee and the efforts of her grandmother’s side of the family. For Adelina, her work started at the farm at the age of 18 years. She discovered specialty coffee in 2016 while participating in a barista course and have transformed the farm since then. This is our first year working with Adelina and we look forward to coming harvests.

Finca Doña Lina är en liten gård om bara en hektar. Gården drivs av Adelina Fallas, en fjärde generationens kaffeproducent. Hennes familj har levt ett gott liv tack vare gården och drevs i många år av Adelinas mormor som också fått ge namn åt den. Adelina började jobba på Doña Lina när hon var 18 år för att hjälpa sin mor med driften. 2016 upptäcke hon specialkaffe efter att ha deltagit i en baristakurs och har utvecklat gården sedan dess. Det här är första året vi handlar med Adelina och vi ser fram emot framtida skördar.


To the top ↑