EL PILÓN - JULKAFFE 2018

250 gram coffee beans from Costa Rica. Bold, strawberry, red apple, fudge. Roasted in Gothenburg within a week from shipment.

COUNTRY Costa Rica  REGION San Pablo de Léon Cortés, Tarrazu ALTUTUDE 1650 masl VARIETY Caturra, Catuaí PROCESS Natural / Bärtorkat  PRODUCER Edgar Ureña 

El Pilón is a family run farm with Edgar Ureña as head of the family. El Pilón is unique in many ways, but mostly as they are the only micro mill in Costa Rica doing 100% natural coffee. The process starts at the back of a truck where freshly picked cherries are placed after harvest. Cherries are moved from the truck to pipes where water help wash and sort on density. Coffee cherries are dried in the family garden and constantly sorted. The result is a sweet and bold coffee full of fruit that will keep you warm in the cold winter night.

El Pilón ägs av Edgar Ureña med familj och är unik i sitt slag. El Pilón är den enda micro-mill i Costa Rica som har en process-station som bara gör bärtorkat kaffe. Hela processen är en smart konstruktion som utgår från flaket på en lastbil där bären ligger direkt inkomna från fält. Bären flyttas med vatten genom rör där de tvättas och sorteras på densitet. Sedan torkas bären på torkbord i familjens trädgård under noga övervakning och idel sortering. Resultatet är en söt och fyllig fruktbomb som värmer gott i vintermörkret. 

 

 


To the top ↑