FINCA INÉS GEISHA

200 gram coffee beans from Costa Rica. Lemongrass, floral, viola,
creamy, caramel. 

Roasted in Gothenburg. We send up to two weeks rested coffee when available and roast on order when needed. We ship within a week from ordering. Free shipping Sweden on orders over 300kr.

COUNTRY Costa Rica  REGION San Isidro de Grecia, West Valley ALTUTUDE 1600-1800 masl VARIETY Geisha PROCESS Washed / Våtförädlat  PRODUCER Coope Victoria

This lot comes from Finca Inés, a farm owned and run by Coope Victoria. Coope Victoria is the oldest cooperative in Costa Rica and envision Finca Inés to become both a coffee lab and model farm, dedicated to producing the most complex coffees in the West Valley region. This lot is a washed Geisha that has been depulped same day as picking, fermented and dried on raised beds for 9 days. Geisha is a variety that, in right growing conditions, have an unique flavor and aroma, as do this lot. This is our second year buying Geisha from Finca Inés.

Denna lot kommer från Fina Ines, en gård som ägs och drivs av Coope Victoria - det äldsta kaffe-kooperativet i Costa Rica. Finca Inés är ett medel för kooperativet att kunna testa arter och processmetoder, och målet är att göra gården till en av de främsta i regionen. Detta är en våtförädlad Geisha som planterade för några år sedan och som nu börjar ge skörd. Kaffet kommer till kooperativets process-station samma dag som skörd för att skalas, fermenteras och torkas på torkbord. Geisha är en art som, under rätt förhållanden, har en unik smak och arom, precis som detta kaffet. Det här är andra året vi köper Geisha från Finca Inés.


 


To the top ↑