JANSON GEISHA WASHED

200 gram coffee beans from Panama. Juicy, floral, liquorice, jasmine, caramel, orange.

Roast date: June 17 2020.

Roasted in Gothenburg. We send up to two weeks rested coffee when available and roast on order when needed. We ship within a week from ordering. Free shipping Sweden on orders over 300kr.

COUNTRY Panama REGION Volcan ALTUTUDE 1350 masl VARIETY Green Tip Geisha PROCESS Washed/våtförädlat  PRODUCER Carl Janson and his family

Janson Coffee Farm is family owned and established in 1941 by Carl Axel Janson, an immigrant from Sweden. Still run by the first and second generation, the Jansons constantly focus on improving quality, and the family have earned several awards with their coffee. The farm and the plants are micromanaged for traceability and quality control. Plantations are separated by forest as a natural barrier against pests, but also to protect natural flora and fauna. This lot is a Green Tip Geisha that grow on the slopes of Tisingal and Baru volcanoes at an altitude of 1350 meters. After harvest, cherries are pulped, fermented and dried on patios for 9 days. Enjoy, and relax

Janson Coffee Farm är en familjeägd gård som startades 1941 av Carl Axel Janson som emigrerat från Sverige. Gården drivs fortfarande av första och andra generationen av familjen. Jansons har ett ständigt fokus på att öka och förbättra kvaliteten och har vunnit många priser för sitt kaffe. Gården och plantorna sköts med individuell noggrannhet och med ett naturligt jordbruk fritt från besprutning. Skogen används som en naturlig barriär mot skadeinsekter, samtidigt som en hjälper till att skapa en mångfald i den lokala floran och faunan. Denna lot är av arten Green Tip Geisha som växer på sluttningarna av vulkanerna Tisingal och Baru på 1350 meters höjd. Efter skörd har bären skalats, fermenterat och torkats på patios pergamino-hinnan i 9 dagar. Njut, och slappna av. 

 

 
Related Items

To the top ↑