KAMWANGI

250 gram coffee beans from Kenya. Blackcurrant, jam, lemon, bold. Roasted in Gothenburg the same week as shipment.

COUNTRY Kenya REGION Gichugu, Kirinyaga district  ALTITUDE  1600-1800 MASL  VARIETY SL28 & SL34 PROCESS Washed PRODUCER Kamwangi Factory

This is an AA lot from Kamwangi Factory in Kirinyaga. Coffee here is grown around 1600-1800 masl on the slopes of Mt Kenya. The rich volcanic soil helps bring out the rich flavors in the coffee. The water for the washing station comes from nearby Nyamindi river. Kamwangi also have a water recirculateion system set up as well as eight waste water soaking pits to help minimize the environmental impact.

Detta är en AA lot från Kamwangi Factory i Kirinyaga. Här växer kaffet längs sluttningen av mt Kenya på 1600-1800 meters höjd. Den rika vulkaniska jorden hjälper till att ta fram den rika smaken i kaffet. Vattnet till tvättstationen kommer från närliggande Nyamindi-floden. Kamwangi har även ett system för vattencirkulering och åtta tankar för spillvatten, vilket hjälper till att minimera påverkan på miljön.

 


To the top ↑