LAS HORTENCIAS

350 gram coffee beans from Nicaragua. Round mouthfeel, chocolate, nectar, nougat. Roasted in Gothenburg the same week as shipment.

COUNTRY Nicaragua  REGION Dipilto, Nueva Segovia  VARIETY Java PROCESS Washed / Våtförädlat  PRODUCER Ana and Martha Albir TRADE Direct

Las Hortencias is a farm of 7 hectares with fruit trees and lots of flowers around the houses. Everything is beautifully managed by sisters Ana and Martha who inherited Las Hortencias from their father a couple of years ago. Their goal for Martha and Ana have always been to grow coffee of high quality in a sustainable manner, socially and environmentally. The farm has its own micro-mill where the coffee is pulped, washed and dried on raised tables.

Las Hortensias är en gård på 7 hektar med fruktträd, bärbuskar och blommor kring husen. Allting är omsorgsfullt omhändertaget av Anna och Martha Albir som tagit över driften av gården från sin far. Anna och Martas mål är att odla högkvalitativt kaffe på ett hållbart sett, både gällande natur och människor. Gården har en egen process-station där kaffet förädlas och torkas på upphöjda bord.


To the top ↑