OJO DE AGUA

Tasty coffee from Nicaragua. Creamy, nougat, milk chocolate, cookie with floral notes.

Roasted in Gothenburg. We send up to two weeks rested coffee when available and roast on order when needed. We ship within a week from ordering. Free shipping Sweden on orders over 300kr.

COUNTRY Nicaragua  REGION Mozonte, Nueva Segovia  ALTITUDE 1400-1600 masl VARIETY Caturra PROCESS Washed / Våtförädlat  PRODUCER Ali Herrera 

Ojo de Agua means “eye of the storm” - a name Ali Herrera gave to the farm due to the vast amount of rain in this region. Ojo de Agua  is located in Mozonte, Nueva Segovia, which is one of the highest points in Nicaragua. The area is wet, cold and soil is rich, and this region is well known for the quality of his coffee. Most of the producers here have small farms and are hard workers. Love and patience are essential for success. This lot is fully washed and cherries are picked ripe, pulped at the farm and dried on beds for 15 days. This is the second year we get coffee from Ali Herrera.

Ojo de Agua betyder "i stormens öga" - ett namn Ali Herrera gav till sin gård på grund av vädret i regionen som till stor del påminner om vårt vanliga Göteborgsväder. Ojo de Agua ligger i Mozonte, Nueva Segovia, som är en av de högsta regionerna i Nicaragua där det går att odla kaffe. Klimatet här är fuktigt och kallt, och jorden är rik på mineraler och organiskt material vilket får kaffet att frodas. De flesta producenter här har, precis som Ali Hererra, små gårdar där dom bor och jobbar hårt mot väder och vind för att få en god volym och kvalitet. Kärlek och tålamod är nödvändiga ingredienser för att lyckas som kaffeproducent här. Detta kaffe är traditionellt våtförädlat. Bären plockas när de är röda och mogna, pulpade på gården och sedan torkade på en torkstation på lägre höjd i 15 dagar. Torkborden står i våningar under tak för att säkerställa en långsam och kontrollerad process. Det här är andra året vi får kaffe från Ali Herrera.


 
Related Items

To the top ↑