SENEL CAMPOS ANAEROBIC

Tasty coffee from Costa Rica. Juicy, winey, watermelon, peach, soft mouthfeel

Roasted in Gothenburg. We send up to two weeks rested coffee when available and roast on order when needed. We ship within a week from ordering. Free shipping in Sweden when you place an order over 300kr. 

 

COUNTRY Costa Rica  REGION Brunca  ALTITUDE 1400-1700 masl VARIETY Red Catuaí  PROCESS Natural Anaerobic  PRODUCER Senel and Allan Campos 

Senel Campos and his son Allan work and live on their farm La Toboba. Over five years, they have turned from being dependent on a coop to become an independent mill with full controll of their harvest and post-harvest process. We can clearly see the development and taste the improvement over the years we have worked with Senel and Allan. This lot is an anaerobic natural. Coffee cherries are fermented in closed tanks for 100 hours, and then dried for 30 days in shaded greenhouse. The process give this coffee a winey taste and its unique flavor profile. 

Senel Campos arbetar på sin gård tillsammans med sin son Allan. De senaste fyra åren har de jobbat aktivt med att utveckla gården från att vara helt beroende av ett kooperativ till att själva kunna styra hur de ska skörda och processa sitt kaffe. Det här är fjärde året vi köper deras kaffe och vi ser tydligt utvecklingen och förbättringen. Att bo på gården som Senel gör ger en närhet och förståelse för den jord, djur och natur som krävs för att uppnå en hög kvalitet på kaffet. Detta parti är en anaerobisk natural. De mogna bären har rengjorts och sorterats på densitet innan de fermenterat i stängda tunnor i 100 timmar. Efter fermentering har bären torkats i 30 dagar i svala torkhus utan direkt solljus. Processen ger kaffet de vinösa tonerna och den unika smak-karaktären. 
Related Items

To the top ↑