DON GERARDO

250 gram coffee beans from Costa Rica. Soft and creamy, lingonberry, apricot, butterscotch. Roasted in Gothenburg the same week as shipment.

COUNTRY Costa Rica  REGION Tarrazu  ALTITUDE 1200-1600 masl VARIETY Red Catuaí  PROCESS Semi-Washed  PRODUCER Gerardo Arias

Gerardo is the fifth generation of coffee producers in his family. He was born at the farm and started learning about coffee production at the age of 10. Outside of the farm’s own production, Gerardo was in the board of Costa Rica Coffee Institute as well as Llano Bonito Cooperative. These positions were Gerardo’s introduction to the world of specialty coffee and in 2013, he decided to focus on his own farm’s specialty production. He quit his position at Llano Bonito Cooperative to start his own micro mill, Café Directo. Gerardo have som many waterfalls on his land that he built a power station to take advantage of all the energy produced by the water.

Gerardo Arias är femte generationens kaffeodlare. Han föddes på familjens gård och började lära sig om kaffe vid 10 års ålder. Förutom att vara engagerad i familjens produkton har Gerardo suttit i styrelsen för Costa Rica Coffee Institute och Llano Bonito Cooperative. I dessa positioner introducerades Gerardo för specialkaffe och under 2013 bestämde han sig för att fokusera sin egen produktion åt detta håll. Han slutade i alla styrelser och startade sin egen process station, Café Directo. Gerardo har så mycket vattenfall på sin gård att han har byggt ett eget kraftverk för att ta tillvara på den energi som vattnet skapar.


To the top ↑