EL AVION

350 gram coffee beans from Nicaragua. Round & balansed, almond, macadamia, molasses. Roasted in Gothenburg the same week as shipment.

COUNTRY Nicaragua  REGION Mozonte, Nueva Segovia  ALTUTUDE 1300-1550 masl VARIETY Caturra & Catuai PROCESS Washed / Våtförädlat  PRODUCER Mario Gonzales

Mario Gonzales is new to speciality coffee. Actually, he is new to coffee. Coffee shrubs on El Avión are only 6 years old, planted by his father. Just like most coffee farmers, Mario started of in commodity coffee. But as prices fell below production costs he started to look into speciality to find a market that could pay enough to make the job at the farm count. This is the first year El Avion sell coffee directly, so transformation to speciality has just started. Located in Mozonte at up to 1550 meters altitude, coffee has great taste potential for complexity and sweetness.

Mario Gonzales han har precis börjat jobba med specialkaffe. Han är faktiskt ny på kaffe helt och hållet, för gården El Avión planterades av hans far för bara 6 år sedan. Precis som de flera producenter jobbade Mario mot den vanliga kaffemarknaden. Men då priserna föll under produktionskostnaden började han leta efter alternativ där de kunde få betalt för det jobb de gjorde på gården. Det här är första året Mario säljer sitt eget kaffe, så resan mot specialkaffe har bara börjat. El Avión ligger i Mozonte på en höjd upp mot 1550 meter, ovanligt högt i Nicaragua, och kaffet har tack vare detta god potential för en komplex och söt smak.


To the top ↑